Menneskerettighetene:

rettigheter som gjelder alle mennesker, dvs. de er universelle. Mest kjent er FNs menneskerettighetserklæring fra 1948.
Cappelen Damm