Medina:

(fra arab., profetens by) navnet byen Yatrib fikk etter at Muhammad flyttet dit i år 622.
Cappelen Damm