Medborger:

uttrykk for at alle har plikter og rettigheter overfor hverandre og har et felles ansvar for samfunnet.
Cappelen Damm