Mantra:

hellig lyd, brukes i ritualer og meditasjon.
Cappelen Damm