Mandala:

symbolske framstillinger av buddhistiske univers.
Cappelen Damm