Mahayana:

(fra sanskrit,den store farkosten) buddhisme i Øst- og Nord-Asia.
Cappelen Damm