Mahabharata:

kjent episk verk i hinduismen om krigen mellom Pandava-brødrene og deres fettere, sønnene til Dhritarasthtra. Består av 100 000 dobbeltvers.
Cappelen Damm