lutherske kirke, Den:

Kirkesamfunn opprettet på 1500-tallet med bakgrunn i reformatoren Martin Luthers kritikk av den katolske kirke. Den norske kirke er en luthersk kirke.
Cappelen Damm