Livssynsnøytrale seremonirom:

rom som ulike religioner og livssyn kan bruke til seremonier.
Cappelen Damm