Livssynshumanisme:

det livssynet Human-Etisk Forbund representerer (se humanisme).
Cappelen Damm