Liturgi:

(gr. tjeneste) navn på de faste leddene i den kristne gudstjenesten.
Cappelen Damm