Li:

(fra kin.) kulturelle normer, nøkkelbegrep hos Konfutse.
Cappelen Damm