Kurien:

sentraladministrasjonen i den katolske kirke.
Cappelen Damm