Kult:

(lat. cultivare, dyrke) summen av de religiøse handlingene i en religion.
Cappelen Damm