Kritisk tenkning:

å vurdere tro, tanker, oppfatninger og praksis ved hjelp av fornuften. Humanistisk verdi.
Cappelen Damm