Konservativ jødedom:

jødisk retning som legger vekt på å overholde tradisjonen, men også på å tilpasse seg samfunnet rundt.
Cappelen Damm