Konsekvensetikk:

etisk modell som legger vekt på konsekvensene i vurderingen av handlingen, mest kjent som utilitarisme (se det).
Cappelen Damm