Konfutsianisme:

kinesisk, religiøs tradisjon utviklet i forlengelse av Konfutses tenkning.
Cappelen Damm