Komplementær:

utfyllende. Brukes gjerne om kjønnsroller i tradisjoner med et konservativt syn.
Cappelen Damm