Kloster:

bygning der munker eller nonner lever og bor.
Cappelen Damm