Klimatrusselen:

navn på sannsynlige, skadelige konsekvenser av drivhuseffekten, forårsaket av høye klimagassutslipp.
Cappelen Damm