Kirkemøte:

organ som avgjør lærespørsmål og gudstjenesteordninger i kristendommen. Kirkemøtene på 300-tallet vedtok blant annet trosbekjennelsen. I Den norske kirke i dag er Kirkemøtet som består av representanter for alle bispedømmene, øverste organ.
Cappelen Damm