Kirke:

(gr. kyriakos, det som hører Herren til), 1) fellsskapet av alle kristne, 2) hellig hus i kristendommen, 3.) navn på de enkelte kirkesamfunnene.
Cappelen Damm