kategoriske imperativet, Det:

en morallov som mennesket ut fra sin fornuft er forpliktet til å følge. Av filosofen Kant bl a formulert som universaliseringsprinsippet og humanitetsformuleringen (se disse).
Cappelen Damm