Karma:

(sanskrit, handling, gjerning), konsekvenser av tanker og handlinger. Nøkkelbegrep i hinduisme, buddhisme og sikhisme.
Cappelen Damm