Kanon:

(gr. målestokk, rettesnor) bøker som forener en religion eller et samfunn.
Cappelen Damm