Kanalisering:

overføring av informasjon fra en oversanselig kilde til et menneske. Viktig i deler av dagens nyreligiøsitet.
Cappelen Damm