Jom Kippur:

den store forsoningsdagen i jødedommen, etterfølger nyttår.
Cappelen Damm