Jesu:

genitivform fra gresk som ble tatt opp i latin og senere brukt i flere andre språk, bl a norsk. Det heter derfor ”Jesu budskap", ikke ”Jesus´ budskap”.
Cappelen Damm