Jen:

(fra kin.) velvilje, nøkkelbegrep hos Konfutse.
Cappelen Damm