Israelsfolket:

navn på Abrahams slekt.
Cappelen Damm