Islamisme:

politisk ideologi med mål om at islam skal prege hele samfunnet. Skille mellom moderate og radikale islamister.
Cappelen Damm