Integritet:

(fra lat., uskadd, hel) uttrykk for menneskets frihet, uavhengighet og ukrenkelighet. Humanistisk verdi.
Cappelen Damm