instrumentalistiske mistaket, Det:

å behandle mennesker som om de var ting.
Cappelen Damm