Innenfraperspektiv:

ståsted innenfor en religion eller et livssyn. Utenfra sett er det mulig et stykke på vei å leve seg inn i dette perspektivet.
Cappelen Damm