Inkarnasjonen:

(lat. in, i, og caro, kjøtt) den kristne tanken om at Gud ble menneske da Jesus Kristus ble født.
Cappelen Damm