IHEU:

International Humanist and Ethical Union. Navn på internasjonal bevegelse som samler humanistiske organisasjoner uten tilknytning til religion.
Cappelen Damm