Identitet:

(fra lat., det samme) den delen av en persons selvoppfatning som oppleves som spesielt viktig, ekte og typisk. Kan inneholde både sosiale, kulturelle og religiøse deler.
Cappelen Damm