Humanitetsformuleringen:

Du skal aldri behandle mennesker, verken deg selv eller andre, bare som et middel, men alltid også som et mål i seg selv. Formulering av det kategoriske imperativet (se det).
Cappelen Damm