Humanist:

tilhenger av humanisme, kan være religiøs humanist eller livssynshumanist.
Cappelen Damm