Humanisme:

(lat. humanus, menneskelig) setter mennesket i sentrum, 1) fellesarv knyttet til bestemte verdier, 2) navn på ståsteder innenfor religion og livssyn, jf kristen humanisme og livssynshumanisme.
Cappelen Damm