Humaniora:

humanistiske fag på universitet og høgskole. Studerer mennesket som et skapende vesen i historie og samtid.
Cappelen Damm