Human-Etisk Forbund:

livssynshumanistisk organisasjon i Norge.
Cappelen Damm