Humanetiker:

navn på medlem av Human-Etisk Forbund, se livssynshumanisme.
Cappelen Damm