Homoseksualitet:

seksuell tiltrekning mot en av samme kjønn.
Cappelen Damm