Holocaust:

(gr., brennoffer) nazistenes folkemord på jøder før og under andre verdenskrig (hebraisk: shoah – katastrofe).
Cappelen Damm