Holistisk Forbund:

livssynsforbund opprettet i 2002 med et nyreligiøst preg. Legger blant annet vekt på at alt henger sammen (holisme).
Cappelen Damm