Holdning:

Innstillingen en har til en situasjon. Er et stabilt personlighetstrekk.
Cappelen Damm