Hjertesutraen:

nøkkeltekst i mahayanabuddhismen, omhandler tomheten.
Cappelen Damm