historiske bibelforskningen, Den:

vitenskapelig studium av Bibelen som historisk tekst.
Cappelen Damm